Regulations

Export Control Regulations   10 Feb 2012  
Export Control Regulations on Scrap Batteries   30 Oct 2015                        

  Export Control Amended Regulations                                                                                     31 Dec 2015